Vstupní brána do tábora župy Přemysla oráče


Lesní škola v roce 1933


Lesní škola v roce 1933


Lesní škola v roce 1933


Stanový tábor v roce 1932


Stanový tábor na Výbrnici