V roce 1933 tábořil ve skautské rezervaci plzeňský 2. oddíl skautů STOPA, vůdcem oddílu byl Jan Kraus zvaný Siwo (*8.11.1906, +28.7.1990 Plzeň)


A.B.Svojsík se zúčastnil slavnostního otevření rezervace v Nižboru 29.5.1932


Vůdce lesní školy Jaromír Preininger


Jeden z přednášejících v Lesní škole


Frekventanti Lesní školy


Frekventanti v roce 1933


Frekventanti Lesní školy o přestávce mezi přednáškami


Vstup do vesničky


ÁČKO-BDUI:

Píseň Lesní školy nižborské.

(Věnováno bratru Velenovi.)


I.

Vyletěl  sokol nad  zelený bor

a tam si zazpíval, až se háj rozlíhal.

Vůdce zavolal:

Hej,  hoši, Holá,

slunce nás volá:

Vstaňte a pracujte,

den  už   začíná,

den už začíná.


II.

Vyletěl prapor nad skautský tábor,

v modru se třepotal.

Národ zavolal:

Hej, hoši, holá,

naše vlast volá.

Vstaňte  a pracujte,

nepřítel   číhá, nepřítel  číhá.


III.

Přišel vůdců sbor,

v údol na Nižbor,

statné chlapce svolal,

v bratrství ukoval,

v dáli zavolal: Hej, hoši, holá,

světa mír volá:

Vstaňte a pracujte,

sám Bůh začíná,

sám  Bůh  začíná.


Vůdců sbor — všem vzor — Nižbor!

Va—ůů—ra—rará!

(Pokřik České Lesní školy 1932.)