Aktualizace: 27-06-2024 5. přístav pražských vodních skautů a skautek
Počet návštěv

Kontakty

Vůdce střediska:
Miriam Hošková
Pro kontakt KLIKNI ZDE


www stránky

www.petka.org - 5. přístav Praha
Webmaster Rudolf Budinka (Ruďa),
Pro kontakt KLIKNI ZDE

Kontaktní osoby obsahově:
Georg Daneš (Hakim),
Pro kontakt KLIKNI ZDE

Dorka Lábusová (Dorka),
Pro kontakt KLIKNI ZDE

Ivan Kasalický (Reyp),
Pro kontakt KLIKNI ZDE

http://petka.mysh.cz - dětské oddíly
Webmaster Sebastian Machat (Trumšaj)
Pro kontakt KLIKNI ZDE

Web organizace Klub přátel skautingu
http://krizovatka.skaut.cz/
organizace/dulezite-informace/
klub-pratel-skautingu/Vážení přátelé

Vítáme Vás na stránkách Pražského střediska 5. přístavu vodních skautů, jednoduše dnes i a dříve - Pětka. Skautský chlapecký oddíl založil v roce 1913 Jaroslav Novák – Braťka, kterého vidíte vlevo v záhlaví naší stránky. Tento oddíl nejen že přežil za svých 100 let nepřetržité existence všechna úskalí dvacátého století, ale roku 1964 jej tehdejší kapitán Josef Švec - Švígo rozšířil o oddíl dívčí, později nazvaný Děbenky. Krátce na to, ještě před rokem 1968, byl také položen základ kmene roverů, ke kterému se hlásí dnešní oldskauti. O tom, že Petka přežila 100 let jsou zmínky i v denním tisku, např. zde . V polovině sedmdesátých letech vznikly oddíly světlušek - Sluníčka a vlčat – Pišišvoři. Své kořeny v Pětce má i Devítka a později Orbis a oddíl v Ústí nad Labem, který Braťka založil po 1953, kdy „byl z Prahy odešen“.Tolik oddílů, tolik rozdílných historických dob a tolik generací Pětkařů se postaralo o rozmanitost našeho života: Např. následující dvě fotografie dokumentují život Pětky v 21. století:

Děbenky nástup   Tábor stožár

Kdežto dokumenty z druhé poloviny 20. století ukazují, že jsme zákaz skautingu v 1949 sportovně přežili - díky Braťkově flexibilitě a ČYKu a (dodnes) Slavoji Praha :

Ludek Kanov   Jespáci na Lužnici 1957

První polovinu 20. století, dobu rozmachu skautingu a Pětky za 1. republiky, dokumentují následující fotky z Prahy 1947 a Jadranu 1934 (to bylo Pětce 21 let!):

Jamborie 1947   

Na našich stránkách máte možnost poznat  jak naši historii, tak život dnešních oddílů a složek přístavu. Cílem je, aby tyto stránky byly zajímavé  jak pro všechny, kteří ať už dávno nebo nedávno oddílem prošli, tak pro přátele našeho oddílu. A samozřejmě pro všechny zájemce o vodní skauting – např. s dětmi ve věku světlušek a vlčat.

TeePee kapitanát   Hra Děbenky

Více informací najdeš pod knoflíkem Historie Pětky. Další informace byly na jarní výstavě v Muzeu Kampa a brzo je najdete i na těchto stránkách.

Pramice 1970   Jadran

Přeji Vám za náš přístav hezké počtení a radost z obrázků. Pro dotazy-kritiku-podněty neváhejte použít uvedených kontaktů - bude nás těšit, že jsme Vás oslovili!

Přeji Vám za náš přístav hezké počtení a radost z obrázků! Naše stránky nebudou nikdy statické, neb i život Pětky půjde dál - nechceme skončit jako stoletá Babička Mary . Proto se budeme těšit, když pro dotazy-kritiku-podněty použijete uvedených kontaktů - a my uděláme co je v našich silách, aby naše stránka zůstala pro Vás poutavá.

Táborák 2007   Světlušky

Miriam Hošková, vůdce střediska