Historie Klubu přátel Pětky


Závěrečná zpráva k založení střediskového Klubu přátel skautingu

   Pří zakládání Klubu přátel a příznivců Pátého přístavu vodních skautů Praha jsme se snažili oslovit co nejširší spektrum oldskautů a oldskautek, rodičů našich současných i dřívějších chlapců a děvčat, včetně kamarádů a kamarádek co se k nám přidali.

Zvolili jsme tradiční způsoby získávání: ústním podáním „od ucha k uchu“, zasíláním e-mailů a tištěných pozvánek, korespondenčních lístků atd. Zvolili jsme konkrétní a každému srozumitelný cíl, na který by měli členové klubu přispět, totiž rekonstrukci klubovny v Nerudově ulici č.33  na Malé Straně. Dosud jsme uspořádali dvě náborové akce, jarní a podzimní. 1. června 2005 se konala gardenparty na farní zahradě v Praze 8 – Bohnicích. Účastnilo se cca 60 přátel. 26. listopadu 2005 jsme pořádali divadelní akademii v malém sále Městské knihovny na Mariánském náměstí v Praze 1. Účastnilo se asi 200 přátel všech věkových kategorií.

Za úspěšný pokládáme finanční efekt při zasílání příspěvků – těch drobných od chudších nebo normálně situovaných až po majetnější sponzory  z podnikatelské sféry. Zároveň naše dvě akce byly vítanou příležitostí k setkání „spřízněných duší“, které se spolu vzhledem k časové zaneprázdněnosti běžně nesetkávají. Zvolená strategie byla naprosto úspěšná, jiná ani nebyla možná. Příjemně nás překvapilo, že se podařilo naplnit malý sál Městské knihovny, na druhé straně nás  trochu zklamala malá až nepatrná účast našich dívčích a chlapeckých oddílů. Je to dáno tím, že u nás převažují vlčata a světlušky, vedené vedoucími, zapálenými pro věc, ale ve věkovém období pubescence nebo adolescence, což znamená jistou vzpouru proti „nechávání si organizovat program od těch starých.

Dotace 3 000,- Kč mohla stěží pokrýt výdaje s tištěním pozvánek. Není odpovídající, ale jsme samozřejmě vděčni za každou pomoc.

V roce 2006 máme v plánu uspořádat v červenci střediskový táborák na Výbrnici u Nižboru, kam pozveme všechny oficielní členy Klubu přátel i široký okruh příznivců. Všichni jsou rovněž zváni na slavnostní táboráky na letních táborech světlušek a vlčat.