Milí přátelé, sestry a bratři

Na Silvestra roku 2004 byl založen Klub přátel  5. přístavu vodních skautů Praha, který se schází každou první středu v měsíci a nazýváme se tudíž "Prvostředečníci". Klub přátel je neformální sdružení osob, které se rozhodly přihlásit k tradicím 5. přístavu i myšlenkám skautingu a zároveň podporovat úsilí našeho střediska v rámci Junáka o výchovu  mladé generace. Domníváme se, že skautská metoda a praxe je léty prověřená, stále platná. Je nás konečně dost, kdo jsme to na vlastní kůži poznali. V dnešní, až příliš na hmotné statky a pohodlí orientované době, je oddíl pro děti přinejmenším příležitostí poznat jiný pohled na svět. Pro ně a jejich vůdce v oddílech můžeme být užiteční, a předat tak něco, čeho se nám dostalo. Kromě toho by bylo škoda ztratit kontinuitu tradice Braťkovy Pětky, která se stala tak trochu legendou. Dnešní oddíly jsou jejím pokračováním. Bez nich budeme jen vzpomínat, podporu si zaslouží i potřebují.

Důvody založení klubu jsou zhruba dva:

  1. Místo pro setkávání těch kdo to na vlastní kůži zažili.
    Obracíme se na Vás, kteří jste prošli některým z našich oddílů. Střediskový klub pro Vás může být místem, kde se budou příležitostně či pravidelně setkávat lidé, kteří mají ke klubu blízko. Činnost Klubu se samozřejmě bude částečně krýt s činností již léta existujícího KČT, dříve TJ Slavoj.

  2. Pro Vás, kdo máte děti v současné době v oddíle by klub mohl být přinejmenším zdrojem informací o prostředí, ve kterém se vaše děti pohybují a i možnost potkat se staršími či mladšími.

A tak trochu o penězích
Další důvod existence klubů je umožnit jednotlivým střediskům získat finanční podporu, jejíž pomocí by snižovala svou závislost, například na příjmech dotačního charakteru.

Členství v klubu
Pro členství v klubu musíte udělat jediné - vyplnit přihlášku a poslat  na adresu D. Lábusová, Jugoslávská 21, Praha 2, 12 000. Nechceme v žádném případě vytvářet velkou administrativu. To nejnutnější  je mít Vaše adresy, abychom Vám mohli posílat naše zprávy.

Pro ty kdo finančně přispějí, jsou následující možnosti:

  1. Jednorázový finanční dar s darovací smlouvou, která bude mít určený účel poskytnutých prostředků (našem účetnictví bude tato částka proúčtována na tento účel).

  2. Jednorázový nebo pravidelný finanční příspěvek např. 50,- Kč, posílaný na náš účet s Vaším variabilním symbolem (na přihlášce uvedete svůj variabilní symbol a částku, kterou poukážete , nebo budete poukazovat pravidelně , na náš účet)

Způsob použití peněz, které darujete, bude v naší pravidelné výroční zprávě.

Další oblasti kde bychom uvítali vaši podporu, pomoc, radu jsou: