Kružani


Něco málo z historie oldskautského oddílu Kruh

Členové oldskautského oddílu Kruh se hlásí k odkazu pražské vodní Třináctky Radko Kadlece. V 60.letech minulého století několik  bývalých členů Třináctky založilo oddíl dětí, který se v roce 1968 registroval jako skautský a přetrval pod různými organizacemi do roku 1989. Tehdy se oddíl dětí registroval u Ligy lesní moudrosti a skupina oldskatů se rozhodla pro Junák. Jako spřátelený oddíl-středisko vodních skautů nebyla Pětka daleko. A tak vznikl tento oddíl.
Tohle je jen velmi zhruba něco málo z mnohem spletitější historie. Pod křídla tohoto oddílu se počítá i chalupa nejčastěji zvaná Bémišky.