Dětské oddíly

Kontakty

Vůdce střediska:
Miriam Hošková
Pro kontakt KLIKNI ZDE


www stránky

www.petka.org - 5. přístav Praha
Webmaster Rudolf Budinka (Ruďa),
Pro kontakt KLIKNI ZDE

Kontaktní osoby obsahově:
Georg Daneš (Hakim),
Pro kontakt KLIKNI ZDE

Dorka Lábusová (Dorka),
Pro kontakt KLIKNI ZDE

Ivan Kasalický (Reyp),
Pro kontakt KLIKNI ZDE

http://petka.mysh.cz - dětské oddíly
Webmaster Sebastian Machat (Trumšaj)
Pro kontakt KLIKNI ZDE

Web organizace Klub přátel skautingu
http://krizovatka.skaut.cz/
organizace/dulezite-informace/
klub-pratel-skautingu/   5. přístav vodních skautů Praha v roce 2011

Naše skautské středisko dovršilo v letošním roce 98 let nepřetržité činnosti dětských oddílů. Od roku 1913, kdy Jaroslav Novák – Braťka zorganizoval první schůzky skautského oddílu se schůzky, výpravy a tábory Pětky konají každoročně, bez přestávky dodnes. Historické události v české kotlince ne vždy umožňovaly hlásit se otevřeně ke skautingu ale pod všemi značkami, pod kterými oddíl existoval, byl veden skautskou myšlenkou a v údobích, kdy to bylo možné, registroval se jako skautské středisko. A tak i dnes každý podnik hrdě zakončujeme pokřikem „Do čela, nepovol, bij se, vpřed – Pět, Pět, Pět!“. Ta pomlčka vznikla při diskusích v posledních dvaceti letech a místo ní je krátká odmlka, která znamená „s pokorou“. Podle tohoto hesla se oddíl či později oddíly Pětky vždy řídily.

Děbenky nástup   Tábor stožár

V letošním roce jsme zprovoznili staronovou klubovnu v ulici Karolíny Světlé. V této klubovně byli skauti od devadesátých let a když středisko Mustang zaniklo, podařilo se nám prostor získat. Klubovna patří městské části Praha 1, se kterou máme uzavřenou smlouvu o pronájmu pro 5. přístav v.s. Praha a jsme tomu velmi rádi. Za vydatné pomoci rodičů jsme vše vyklidili, vymalovali a máme parádní klubovnu i s fungujícím topením. Kromě klubovny máme zázemí ještě v loděnici v Braníku. O loděnici se stará oddíl Slavoj Klubu českých turistů, ve kterém je mnoho bývalých členů oddílu a dnešních rodičů dětí z oddílů. Slavoj také provozuje chalupu Petráška v Krkonoších, kam máme otevřené dveře. Středisko má v současné době dva oddíly – chlapecký a dívčí s celkem padesáti dětmi a devíti činovníky, kteří se starají o fungování střediska. Pravidelné schůzky jsou každou středu od pěti hodin, v zimě v klubovně, v létě v Braníku. Víkendové výpravy jsou přibližně každý třetí týden, v létě nejméně jednou na vodu a v zimě na lyže. Letní tábory jsou v posledních letech dva týdny na začátku července. Program schůzek je rozdělen na vlčata, světlušky, skauty a skautky, výpravy jsou někdy společné, někdy malí a velcí zvlášť. Tábory jsou oddělené ale nedaleko od sebe, již po několik let na loukách u Nežárky v lesích u Kardašovy Řečice. Důležité informace pro Děbenky/Sluníčka jsou pod knoflíky nahoře. Všechny další informace a fotografie ze života všech dětských oddílů najdete na http://petka.mysh.cz . Přejeme hezké počtení – a máte-li dotazy, obraťte se na vedoucí střediska nebo kapitanát.